Zhvillimi i një Indeksi të krahasueshëm për Mbrojtjen e Fëmijëve - Përvoja e ChildPact

You need to login in to ChildHub before you can join this webinar. If you don't yet have an account, please register.

Register and join Login and join

This webinar has already taken place. You will not be able to join it.

Data: 
16 Sht 2015
Start and finish time of webinar: 
15.00 CET
Lecturer: 
Mirela Oprea, Andy Guth
Organizatori: 
ChildPact

ChildPact dhe anetarët kanë zhvilluar dhe pilotuar një mjet të quajtur - Indeksi për Mbrojtjen e Fëmijëve - i cili mat performancën e cdo shteti në reformën për mbrojtjen e fëmijëve në përputhje me qasjen e UNCRC për një sistem të bazuar në të drejta si dhe në parimin për një qasje sistemike ndaj të drejtave të fëmijëve.

Deri më sot ky indeks është pilotuar në pesë shtete (Rumani, Bullgari, Serbi, Moldavi and Gjeorgji) dhe së shpejti parashikohet që katër vënde të tjera të bashkohen (Kosova, Bosnia dhe Hercegovina, Shqipëria dhe Armenia). I bazuar në 13 artikuj të ndryshëm të UNCRC, indeksi përfshin 626 indikatorë të cilët sebashku masin politikat dhe veprimet e një shteti në drejtim të mbrojjtes së fëmijëve.

Bashkohuni me ne në nje webinar për të dëgjuar më shumë lidhur me indeksin dhe sesi ky mund të jetë i rëndësishëm në punën tonë.

Topic(s): 
Gjuhё(t) e materialeve: 
anglisht

Ky projekt është financuar nga: